Notice: Chào mừng các bạn đến với diễn đàn trường THPT Quỳnh Lưu 2.
[31-03 11:41 PM]  Việt Quang: Tốc độ ánh sáng
[31-03 11:29 PM]  Quanh99: e nghe tới số 5 rồi
[31-03 11:18 PM]  Việt Quang: ko tìm lại đc
[31-03 11:18 PM]  Việt Quang: Số 3 bị mất
[31-03 11:17 PM]  Quanh99: nghe được 3 số rồi a :v
[31-03 11:15 PM]  Việt Quang: Nghe hết mấy số đê
[31-03 11:15 PM]  Quanh99: <3
[31-03 11:14 PM]  Quanh99: Radio nghe giọng nữ ấm quá anh ơi
[31-03 11:14 PM]  Quanh99: Yêu anh
[31-03 11:12 PM]  Việt Quang: m/
[31-03 11:12 PM]  Việt Quang:
[31-03 11:12 PM]  Việt Quang: m/
[31-03 11:11 PM]  Quanh99: Chào mọi người <3
[23-03 09:32 PM]  Việt Quang: Ahihi
# Việt Quang had just pruned the shoutbox#